संगमका वाहृय समितिहरु

पाल्पाली समाज पोखरा
पाल्पाली संगम अमेरिका
पाल्पाली संगम अष्टे्रलिया
पाल्पाली संगम क्यानडा
पाल्पाली समाज कतार
पाल्पाली संगमको वर्तमान कार्य समितिको वाषिर्क कार्यक्रमहरु