Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.

गुनासो/ सुझाव फाराम

सम्पर्क विबरण

तपाईले आफनो गुनासो/ सुझाव तल दिईएको ठेगानामा हुलाकवाट, फोनवाट अथवा छेउको फाराम प्रयोग गरेर पठाउन सक्नुहुनेछ।

गुनासो/ सुझाव अंग्रेजी अथवा नेपाली युनिकोड भाषामा हुनुपर्नेछ।.


कार्यालय ठेगाना

  • ठेगाना: पाल्पाली संगम, काठमाडौं महानगरपालिक, थापागांउ
  • टेलिफोन: ००९७७-१-००००००
  • ईमेल ठेगाना: info@palpalisangam.org.np