संयोजक 
 
संजय कुमार श्रेष्ठ
 
सदस्यहरु
गोपाल राना
संजय भट्टराई
बालकृष्ण पोखरेल
मञ्जु ढकाल आचार्य