संयोजक 
सेमन्तमणी खराल
 
सदस्यहरु
बालकृष्ण पोखरेल
मञ्जु ढकाल आचार्य
संजयकुमार श्रेष्ठ
गोपाल राना